• EO: KONKURS PËR DY GAZETARË/E

  10 Jan 2017 | 03:53

  Ekonomia Online është duke kërkuar të punësojë dy GAZETARË/E të ekonomisë, të përkushtuar për punë dhe ambicie për avancim në karrierë…

 • EO: KONKURS PËR DY KAMERAMANË DHE NJË MONTAZHIER

  10 Jan 2017 | 03:46

  Agjencia e Lajmeve “Ekonomia Online” (www.ekonomiaonline.com) shpall konkurs për DY KAMERAMANË dhe NJË MONTAZHIER, me orar të plotë, në zyrën në Prishtinë…

 • EO: KONKURS PËR NDIHMËS-REDAKTOR TË LAJMEVE

  10 Jan 2017 | 03:20

  Ekonomia Online është duke kërkuar të punësojë një NDIHMËS-REDAKTOR të lajmeve, me përvojë profesionale…

 • EO: KONKURS PËR AGJENTE MARKETINGU

  10 Jan 2017 | 03:00

  Agjencia e lajmeve për ekonomi “Ekonomia Online” është duke kërkuar një AGJENTE TË MARKETINGUT…

 • Komuna Shtime: VENDIM PRELIMINAR

  06 Dhj 2016 | 08:00

  Në bazë te Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr.03/L-040 neni 13, dhe Statutit të Komunës së Shtimes, neni 53, Ligjit nr 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin nr 03/L-205, Vendimit të Kuvendit Komunal – Shtime Npi 01/93 datë 29.04.2016, Kryetari i Komunës mori këtë: VENDIM PRELIMINAR