• Konkurs: DY REDAKTORË

  17 Jan 2018 | 22:30

  Agjencia e lajmeve “Ekonomia Online” kërkon të punësojë dy redaktorë me përvojë. Detyrat dhe përgjegjësitë…

 • Konkurs: DY GAZETARË

  17 Jan 2018 | 22:25

  Ekonomia Online shpall konkurs për dy gazetarë me përvojë…

 • Konkurs: DY KAMERAMANË

  17 Jan 2018 | 22:20

  Ekonomia Online shpall konkurs për dy kameramanë…

 • Konkurs: MENAXHERE MARKETINGU

  17 Jan 2018 | 22:15

  Ekonomia Online shpall konkurs për një Përfaqësuese/Menaxhere të Marketingut…

 • Komuna Shtime: VENDIM PRELIMINAR

  06 Dhj 2016 | 08:00

  Në bazë te Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr.03/L-040 neni 13, dhe Statutit të Komunës së Shtimes, neni 53, Ligjit nr 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin nr 03/L-205, Vendimit të Kuvendit Komunal – Shtime Npi 01/93 datë 29.04.2016, Kryetari i Komunës mori këtë: VENDIM PRELIMINAR