• Konkurs: DY REDAKTORË

  20 Sht 2017 | 01:47

  Agjencia e lajmeve “Ekonomia Online” kërkon të punësojë dy redaktorë me përvojë. Detyrat dhe përgjegjësitë…

 • Konkurs: DY GAZETARË

  20 Sht 2017 | 01:45

  Ekonomia Online shpall konkurs për një gazetar me përvojë dhe një gazetar praktikant…

 • Konkurs: DY KAMERAMANË

  20 Sht 2017 | 01:40

  Ekonomia Online shpall konkurs për një kameraman me përvojë dhe një kameraman praktikant…

 • Konkurs: Përfaqësuese e Marketingut

  20 Maj 2017 | 17:59

  Agjencia e lajmeve për ekonomi “Ekonomia Online” është duke kërkuar një Përfaqësuese/Zyrtare të Marketingut…

 • Komuna Shtime: VENDIM PRELIMINAR

  06 Dhj 2016 | 08:00

  Në bazë te Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, Nr.03/L-040 neni 13, dhe Statutit të Komunës së Shtimes, neni 53, Ligjit nr 03/L-139 për Shpronësimin e Pronës së Paluajtshme me ndryshimet dhe plotësimet e bëra me Ligjin nr 03/L-205, Vendimit të Kuvendit Komunal – Shtime Npi 01/93 datë 29.04.2016, Kryetari i Komunës mori këtë: VENDIM PRELIMINAR